Cookies Policy

VERTAALDIENSTEN

 
Onze inzet voor onze klanten gaat verder dan sec een dienst verlenen. Wij willen langdurige relaties opbouwen op basis van klanttevredenheid en open communicatie. Wij rusten niet voordat we een grondig inzicht hebben in uw wensen, uw bedrijf en uw doelstellingen en we integreren die kennis in onze professionele taaldiensten en taalexpertise. Het is daarom geen wonder dat de meerderheid van onze nieuwe klanten naar ons is verwezen door bestaande klanten.

Als u niet ziet wat u zoekt, schakel ons dan in. Wij nemen u zo veel mogelijk werk uit handen en leveren maatwerkoplossingen om te voorzien in uw behoeften op taalkundig gebied.

VERTALINGEN

Het is eenvoudig om een document bij ons te laten vertalen. Als u overweegt om ons in te schakelen, stuur dan de documenten die u wilt laten vertalen per e-mail naar ons toe, bij voorkeur in Word-formaat, maar we vertalen vanuit alle typen tekstformaten. Binnen 1-2 uur zullen we uw document beoordelen en u per e-mail een offerte met alle gegevens over de prijs en levering toesturen. De vergoeding wordt berekend op basis van een vast tarief per woord of standaard pagina, zodat u van tevoren precies weet hoeveel de vertaling gaat kosten. We vragen u de offerte te dateren en ondertekenen en via e-mail of fax naar ons terug te sturen. We vertalen de documenten en sturen de vertalingen per e-mail voor de afgesproken uiterste leveringstijd naar u terug. Bij deze procedure kan het nodig zijn dat we een geheimhoudingsovereenkomst (Non-Disclosure Agreement, NDA) ondertekenen. Bij ons kunt u er zeker van zijn dat uw project op tijd en binnen het budget wordt afgerond terwijl we onverkort vasthouden aan onze hoge kwaliteitseisen.

GEWAARMERKTE / BEËDIGDE VERTALINGEN

Bij een beëdigde vertaling heeft het vertaalde document dezelfde rechtsgeldigheid als het originele document. Er kan om deze dienst worden verzocht voor contracten, aanstellingsbrieven, geboorte-, overlijdens- en huwelijksakten en meer, maar in principe kan er voor elk project om de dienst worden verzocht. We voorzien in beëdigde vertalingen voor alle typen wetenschappelijke, technische, juridische en financiële documenten.

De legalisering en vereisten kunnen per land verschillen. In Italië worden vertalingen beëdigd bij een burgerlijke rechtbank en geleverd met een gestempelde verklaring. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk kennen geen “beëdigde vertaling” en in die gevallen kunnen we voorzien in een “gelegaliseerde vertaling” of een “notarieel bekrachtigde vertaling”. Een gelegaliseerde vertaling gaat vergezeld van een schriftelijke verklaring (“beëdigde verklaring” of “verklaring van waarheidsgetrouwheid”) die is gedateerd en ondertekend door de vertaler of het vertaalbureau en waarop staat dat de gemaakte vertaling een waarheidsgetrouwe versie van het origineel is. Deze schriftelijke verklaring kan zo nodig worden ondertekend bij een notaris om de verklaring nog officiëler te maken.

TRANSSCRIPTIES

Wij leveren hoogwaardige transcriptiediensten voor audio naar tekst en video naar tekst. Door transcriptiewerk aan ons uit te besteden, kunt u tijd besparen en meer middelen aanwenden voor uw kernactiviteiten. Wij zoeken optimale oplossingen en doen ons uiterste best om uw snellere levertijden en een geweldige klantenservice te bieden. Voorbeelden van transcriptieprojecten zijn focusgroepen, interviews en video’s van marktonderzoek, medische interviews en nog veel meer.

Om aan uw precieze wensen te voldoen kunnen we onze transcriptiediensten ook aanpassen. Transcripties kunnen eentalig zijn (als de brontaal en doeltaal hetzelfde zijn) of worden gevolgd door een vertaling in de doeltaal, zo nodig met lokalisatie.

Bij onze standaard transcriptiedienst (“non-verbatim” of “leesbare” transcriptie) worden de woorden in de opname overgenomen zonder gelach, stiltes en uitingen zoals “hm” en “o”. We kunnen echter in principe voor alle projecten de transcriptie verbatim doen; dit wordt gewoonlijk gedaan bij transcriptie van verzekerings- en juridisch materiaal maar er kan om worden verzocht voor elk project.

PROEFLEZEN / REVISEREN / REDIGEREN

Al onze proeflezers zijn hooggekwalificeerd, hebben de doeltaal als moedertaal en zijn inhoudelijke experts. We herzien uw document grondig, we houden alle wijzigingen die we aanbrengen bij, van puntjes op de i bij proeflezen tot uitgebreid herschrijven bij redigeren, en vervolgens sturen we het herziene document per e-mail naar u terug. Zowel bij proeflezen, reviseren en redigeren worden de grammatica, spelling, interpunctie en zinsbouw zorgvuldig nagekeken om technische fouten te verwijderen en het document leesbaarder te maken, zodat de boodschap van de tekst duidelijk aan de lezer wordt overgebracht. Bij proeflezen wordt alleen de doeltekst onder de loep genomen (eentalig); er is geen brontekst bij nodig. Bij reviseren wordt ook de brontekst erbij genomen (tweetalig) en kan naast de revisie lokalisatie van de doeltekst aangewezen zijn. Redigeren gaat een stap verder dan proeflezen en reviseren bij elkaar, daarbij wordt ook de hele inhoud zorgvuldig gecontroleerd en de tekst waar nodig herschreven.
Heeft u een taaldienst nodig die hier niet is genoemd? Het is vrijwel zeker dat we aan uw zakelijke behoeften op taalkundig gebied tegemoet kunnen komen. Neem contact met ons op om te horen hoe we u kunnen helpen!