Cookies Policy

EXPERTISE

 
Foreign Services voorziet in hoogwaardige vertalingen op een aantal verschillende gebieden en heeft daarbij meer dan tien jaar werkervaring. Wij zijn een veelzijdige partner die vertaalprojecten met verschillende moeilijkheidsgraden in diverse specialisaties tot een goed einde kan brengen.

Klik op de koppelingen hieronder voor meer bijzonderheden.

MEDISCHE, FARMACEUTISCHE EN LEVENSWETENSCHAPPEN
ENERGIE
VERZEKERING
RECHT
PRODUCTIE
MEDIA EN ENTERTAINMENT
RELIGIEUZE ORGANISATIES
RESTAURANTS, VOEDSEL EN DRANKEN
VERVOER
SPORT EN RECREATIE
REIZEN EN TOERISME


MEDISCHE, FARMACEUTISCHE EN LEVENSWETENSCHAPPEN


medical-foreign-services

Medische, biotechnologische en farmaceutische bedrijven hebben behoefte aan een vertaalbureau met ervaring op deze gebieden, met de bekwaamheid, vakkundigheid en kennis die nodig is om nauwkeurige, betrouwbare vertalingen in de vereiste taal te leveren. Aangezien de meerderheid van deze documenten heel technisch en gespecialiseerd is, kunnen onnauwkeurige vertalingen ertoe leiden dat protocollen en processen ongeldig worden verklaard, de certificering van productiefaciliteiten in gevaar wordt gebracht of dat zelfs, in sommige gevallen, een bedreiging voor het leven van patiënten ontstaat. In zo’n gereglementeerde sector waarin de concurrentie zo fel is, dragen onze nauwkeurige vertalingen bij aan het zeker stellen van een belangrijke succesbepalende factor: de reputatie van uw bedrijf.

Wij verlenen vertaaldiensten aan het hele scala aan belanghebbenden in de sector, waaronder internationale bedrijven, contractonderzoeksorganisaties en adviesbureaus. Wij specialiseren ons in de vertaling van medische, farmaceutische, biotechnologische en nutraceutische documenten, zoals:

Batchrecords
Case Report Forms (CRF’s)
Protocollen van klinisch onderzoek
Rapporten van klinisch onderzoek
Certificaten voor goede praktijken bij het bereiden/produceren (GMP)
Toestemmingsformulieren/-documenten (ICF’s/ICD’s)
Goedkeuringen en correspondentie van medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s)
Veiligheidsinformatiebladen (VIB’s/MSDS’en)
Medische interviews
Verpakking en etikettering
Educatief materiaal voor patiënten en artsen
Monografieën
Procedures voor kwaliteitsbewaking/kwaliteitscontrole (QA/QC)
Formulieren van regelgevende instanties
Wetenschappelijke artikelen
Standaard werkwijzen (SOP’s)
Samenvattingen van de productkenmerken (SmPC’s)
Opleidingsmateriaal
Gebruikershandleidingen
Werkinstructies


ENERGIE


renewables-foreign-services

De huidige internationale energiemarkt noodzaakt ondernemers tot het beheren van complexe portfolio’s van uiteenlopende energiebronnen in verscheidene landen. De wet- en regelgeving in deze sector is complex en de relaties met klanten dienen transparant te zijn. Om deze redenen moeten ondernemingen op meerdere vlakken met oplossingen komen, van bescherming van het milieu en de gezondheid van de medewerkers tot het optimaliseren van de efficiëntie van systemen en voorzieningen. Deze vereisten brengen de juiste uitvoering van procedures met zich mee. Deze procedures moeten duidelijk en nauwkeurig worden vertaald. Bovendien vormen innovatieve marketingcampagnes een doorslaggevende factor bij het aantrekken en vasthouden van steeds kritischere klanten.

Dankzij onze expertise, die zich niet alleen uitstrekt tot een breed scala aan documenten in de aardolie- en aardgassector maar ook tot documenten in verband met zonne-energie, windenergie en andere alternatieve energiebronnen, kunnen we u met goed gevolg ondersteunen bij de vertaling van:

Reclame- en marketingmateriaal
Handleidingen op het gebied van veiligheid en gezondheid
IT-documenten
Juridische documenten
Technische handleidingen, bedieningsvoorschriften en producthandleidingen
Opleidingsmateriaal


VERZEKERING


insurance-foreign-services

Verzekering is een van de meest gereglementeerde bedrijfstakken ter wereld. Door de huidige consolidatie in de verzekeringsbranche zijn verzekeringsmaatschappijen gaan werken op internationale markten met heel verschillende culturen en talen. De eerste stap om het vertrouwen van een potentiële klant te winnen is verstrekking van duidelijke informatie in een bekende taal. Dat is alleen mogelijk door middel van een hoogwaardige vertaling. Duidelijke vertalingen zijn ook van fundamenteel belang voor contractuele of interne documenten. Slecht vertaalde formulieren en contracten kunnen leiden tot een groter aantal geschillen en rechtszaken. Als opleidingsmaterialen of interne mededelingen onjuist zijn vertaald, kan dit ten koste gaan van de effectiviteit van verkoopadviseurs en medewerkers. Beide genoemde consequenties van gebrekkige vertalingen kunnen een aanmerkelijke inkomstenderving voor een bedrijf tot gevolg hebben.

Hieronder ziet u een lijst met gebieden waarop we regelmatig werkzaam zijn voor de verzekeringsbranche:

Vorderingen en geschillen
Websites van bedrijven
Arbeidsovereenkomsten
Interne mededelingen en bedrijfsmededelingen
Juridische disclaimers en contracten
Medische dossiers
Eigendomspapieren en belastingformulieren


RECHT


legal-foreign-services

De juridische sector vereist diepgaande kennis van het juridische systeem in het land en/of het juridische gebied waarop het document betrekking heeft. Professionele juridische vertalers maken niet alleen een waarheidsgetrouwe vertaling maar ze gebruiken ook een zeer specifieke terminologie die hoort bij het te vertalen onderwerp.

Onze juridische vertaaldiensten worden verricht door vertalers die zijn gespecialiseerd in teksten op het gebied van:

Handelsrecht
Vennootschapsrecht
Strafrecht
Arbeidsrecht
Familierecht
Vreemdelingenrecht
Letselschaderecht
Goederenrecht


PRODUCTIE


manufacturing-foreign-services

Voor fabrikanten bestaat er een voortdurende noodzaak om nieuwe markten aan te boren. Door de zware concurrentie die er is ontstaan door de opkomende economieën krimpen de winstmarges; om verlies te vermijden moeten fabrikanten blijven innoveren en tegelijkertijd aan klanten overbrengen waarom hun producten en processen anders en beter zijn.

Onze vertaalexpertise op het gebied van de be- en verwerkende industrie strekt zich uit tot:

Handelscontracten
Marketingmateriaal
Verpakking en etikettering
Patenten
Beleidsdocumenten en proceshandleidingen
Standaard werkwijzen (SOP’s)
Technische specificaties
Gebruikershandleidingen


MEDIA EN ENTERTAINMENT


media-foreign-services

De consumptie van producten op het gebied van media en entertainment neemt exponentieel toe en het aantal mensen dat toegang heeft tot deze producten en die kan aanschaffen groeit met de dag. Er liggen grote kansen die met beide handen en snel moeten worden aangegrepen gezien de korte levenscylus van producten in deze branche. In een dergelijke snel veranderende omgeving is reputatie de belangrijkste succesbepalende factor voor een bedrijf. Snelle, nauwkeurige en betrouwbare vertalingen zijn een must: we zijn daar zo van overtuigd dat we er ons motto van hebben gemaakt!

Voorbeelden van typen documenten die we op dit gebied vertalen zijn:

Reclamecampagnes
Marketingmateriaal
Nieuwsartikelen en redactionele artikelen
Persberichten
Video- en audiomateriaal
Websites


RELIGIEUZE ORGANISATIES


religious-foreign-services

Het netwerk van religieuze organisaties en instellingen omspant de hele wereld en daarbinnen bevinden zich kerken, tempels, kloosters, moskeeën en andere plaatsen voor eredienst. Internationale outreach betekent voorzien in anderstalige documenten voor inspiratie en educatieve doeleinden en om gemeenschapsredenen. Onze vertalers zijn zich heel goed bewust van alle nuances van religieuze onderwerpen.

Wij bieden fijnzinnige vertalingen op religieus gebied voor:

Boeken en geschriften
Campagnes voor fondsenwerving
Nieuwsbrieven
Materiaal voor eredienst
Heilige teksten
Websites en blogs


RESTAURANTS, VOEDSEL EN DRANKEN


restaurants-foreign-services

De ‘keuken’ varieert van land tot land en vaak ook van streek tot streek. Vanuit de positie van de klant gezien, kan het frustrerend zijn om aan een tafel in een restaurant te gaan zitten en daar een lijst met onbekende gerechten aan te treffen waar absoluut geen wijs uit te worden is. Als aan de vertaling van die gerechten geen touw is vast te knopen, zult u een slechte indruk maken en uw klanten denken misschien dat ze niet op u kunnen vertrouwen. Bovendien moeten er al voordat het eten op tafel wordt gezet verscheidene documenten zijn uitgereikt die uitsluitsel geven over de herkomst van het voedsel, de gebruikte ingrediënten, diplomering en kwalificaties van het personeel en wat dies meer zij.

Onze vertalingen door vertalers die zijn gespecialiseerd op het gebied van de voedsel- en drankenindustrie betreffen een groot aantal activiteiten en een grote verscheidenheid aan materiaal:

Schoonmaaklijsten en schoonmaakprocedures
Kookboeken
Bereidingstabellen
Checklisten voor veiligheid en gezondheid en voedselveiligheid
Beschrijvingen van menu’s en gerechten
Restaurantbenodigdheden


VERVOER


maritime-foreign-services

De vervoerssector maakt dankzij de globalisering en de stijging in online aankopen een periode van sterke groei door. Deze groei betekent dat steeds meer goederen en diensten tussen landen en continenten worden uitgewisseld. Om concurrerend te blijven moeten vervoerders zowel met buitenlandse als binnenlandse businesspartners kunnen omgaan.

Daarom hebben veel transportondernemingen geïnvesteerd in de nauwkeurige vertaling van:

Catalogi en brochures
Instructies voor buitenlandse feitelijke vervoerders en hun chauffeurs.
Verzekeringspolissen
Juridische documenten en rapporten
Logistieke diensten
Opleidingsmateriaal en e-learningcursussen


SPORT EN RECREATIE


Tourism-foreign-services

In de afgelopen eeuw heeft sport zich ontwikkeld van een aantal vormen van tijdverdrijf tot een professionele sector die zich nog steeds uitbreidt. Spelers, teams en sportevenementen moeten met het nodige inzicht en enthousiasme onder de publieke aandacht worden gebracht om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die daarin besloten liggen. Fans zien voortdurend uit naar het laatste nieuws over hun sportidolen; sportliefhebbers kunnen geen genoeg krijgen van nieuwe technische informatie over de producten die ze kopen of de training waar ze helemaal voor gaan. U zult er niet op zitten te wachten dat het door u zo zorgvuldig opgestelde informatieve, relevante en unieke materiaal, waardoor uw producten zich onderscheiden van die van de concurrentie, van zijn glans zou worden beroofd door een slechte vertaling die het animo van uw fans en klanten danig zou doen bekoelen.

We hebben ervaring in het vertalen van een breed scala aan materiaal op het gebied van de beroeps-, amateur- en recreatiesport, zoals:

Blogs
Zaalsporten en buitensporten
Binnenspellen en buitenspellen
Sport- en fitnessaccessoires/-benodigdheden
Sportgeneeskunde
Trainings- en fitnessprogramma’s


REIZEN EN TOERISME


airlines-foreign-services

Reizen en toerisme zijn waarschijnlijk de meest geglobaliseerde sectoren die er zijn op dit moment. De mogelijkheden om op reis te gaan zijn sterk toegenomen. Toeristen komen vanuit alle windstreken en vinden het altijd geweldig om aantrekkelijke plaatsen en nieuw attracties te bezoeken. Er zijn zo veel opvallende aanbiedingen op de markt dat u als luchtvaartmaatschappij, hotel, autoverhuurbedrijf of online reisbureau de kans om klanten voor u te winnen niet mag laten lopen. Verreweg de meest effectieve manier om uw klantenkring op consistente wijze te vergroten is benadering van uw toekomstige klanten in hun voorkeurstaal.

Dit is een greep uit wat wij zoal aan reis- en toeristenmateriaal vertalen:

Reclame- en marketingmateriaal
Vliegtuigtijdschriften
Verzekeringspolissen
Persberichten en persartikelen
Huurcontracten en reisovereenkomsten
Beoordelingen en aanbevelingen
Reisbrochures en reisgidsen
Toeristenbeurzen
Websites