Cookies Policy

DOMENII DE SPECIALIZARE

 
Foreign Services se află pe piaţă de peste un deceniu şi este în continuă dezvoltare. Suntem un partener flexibil care oferă servicii de înaltă calitate în diverse domenii şi este capabil să gestioneze cu succes proiecte chiar extrem de complexe.

Pentru mai multe detalii, faceţi clic pe următoarele linkuri.

ŞTIINŢE MEDICALE, FARMACEUTICE ŞI BIOLOGICE
ENERGIE
ASIGURĂRI
JURIDIC
PRODUCŢIE
MEDIA ŞI DIVERTISMENT
ORGANIZAŢII RELIGIOASE
RESTAURANTE, ALIMENTE ŞI BĂUTURI
TRANSPORTURI
SPORT ŞI TIMP LIBER
CĂLĂTORII ŞI TURISM


ŞTIINŢE MEDICALE, FARMACEUTICE ŞI BIOLOGICE


medical-foreign-services

Companiile medicale, biotehnologice şi farmaceutice au nevoie de un birou de traduceri cu experienţă în domeniu şi cu abilităţi şi competenţe care să le permită să ofere traduceri fiabile şi corecte în limba dorită. Deoarece majoritatea acestor documente sunt foarte tehnice şi de specialitate, traducerile inexacte pot duce la anularea protocoalelor şi proceselor, pot compromite certificarea instalaţiilor de producţie sau chiar, în anumite cazuri, pot pune în pericol viaţa pacienţilor. Într-un domeniu atât de reglementat, în care concurenţa este atât de acerbă, traducerile noastre exacte vă permit protejarea bunului cel mai valoros: reputaţia companiei dumneavoastră.

În prezent apelează la serviciile noastre unii din principalii actori ai pieţei, printre care companii multinaţionale, IRB/IEC şi societăţi de consultanţă. Suntem specializaţi în traducerea documentelor medicale, farmaceutice, biotehnologice şi nutraceutice printre care:

Aprobări şi corespondenţă a Comisiei Instituţionale de etică/Comitete Etice Independente (IRB/IEC)
Articole ştiinţifice
Certificări de conformitate cu bunele practici de fabricaţie (BPF)
Evidenţe privind loturile
Ambalare şi etichetare
Fişe tehnice de securitate (FTS)
Foi de observaţie clinică (CRF)
Formulare/documente de consimţământ informat (ICF/ICD)
Formulare pentru autorităţile de reglementare.
Interviuri medicale
Instrucţiuni de lucru
Manuale de utilizare
Materiale didactice
Materiale pentru medic şi pacient
Monografii ale produsului
Proceduri pentru controlul calităţii/asigurarea calităţii (QC/QA)
Proceduri operative standard (SOP)
Protocoale de studii clinice
Rapoarte privind studiile clinice
Rezumate ale caracteristicilor produsului (RCP)


ENERGIE


renewables-foreign-services

Piaţa energetică globală de astăzi cere operatorilor să gestioneze un portofoliu complex de diverse surse de energie, în multe ţări. În acest domeniu, reglementările sunt complexe şi stricte, iar relaţiile cu clienţii trebuie să se bazeze pe transparenţă. Din aceste motive, companiile lucrează pe mai multe fronturi: protecţia mediului şi a sănătăţii lucrătorilor, maximizarea eficienţei sistemelor şi a instalaţiilor prin executarea optimizată a procedurilor, campanii de marketing inovatoare pentru a atrage şi a consolida o clientelă din ce în ce mai exigentă.

Datorită experienţei noastre care acoperă o vastă gamă de documente din sectorul petrolier, al gazelor naturale precum şi al energiei solare, eoliene şi al altor surse alternative de energie, putem să vă ajutăm în mod eficient în traducerea:

Documentelor informatice
Documentelor juridice
Manualelor privind sănătatea şi siguranţa
Manualelor tehnice, de utilizare şi ale produselor
Materialelor didactice
Materialelor publicitare şi de marketing


ASIGURĂRI


insurance-foreign-services

Sectorul de asigurări este unul dintre cele mai reglementate din lume. Consolidarea sectorului de asigurări a condus companiile să lucreze pe pieţe transnaţionale având culturi şi limbi foarte diverse. Primul pas pentru a câştiga încrederea unui potenţial client este acela de a oferi informaţii clare într-o limbă pe care acesta o poate înţelege. Acest lucru poate fi realizat numai printr-o traducere de calitate. Claritatea traducerii este fundamentală chiar şi pentru documentaţia contractuală şi internă. Formularele sau contractele prost traduse pot genera un număr mai mare de litigii şi /sau dispute. Materialele didactice şi de comunicare internă traduse în mod necorespunzător pot determina munca consultanţilor de vânzări sau a angajaţilor mai puţin eficace. Ambele consecinţe ale unei traduceri inadecvate pot duce la pierderea substanţială a veniturilor pentru companie.

În continuare regăsiţi o listă a segmentelor pe care le gestionăm în mod regulat în sectorul de asigurări:

Fişe medicale
Comunicări comerciale şi interne
Contracte de muncă
Formulare contractuale şi fiscale
Note legale şi contracte
Reclamaţii şi litigii
Site-uri web ale companiilor


JURIDIC


legal-foreign-services

Domeniul juridic necesită o înţelegere aprofundată a sistemului juridic al ţării şi/sau a zonei de referinţă a documentului. Traducătorii profesionişti din domeniul juridic nu produc doar o traducere fidelă a textului, dar utilizează, de asemenea, o terminologie foarte specifică proprie obiectului de tradus.

Serviciile noastre de traducere juridică sunt efectuate de către experţi într-o varietate de domenii documentare:

Drept civil
Drept comercial
Drept al muncii
Drept al emigrării
Drept al familiei
Drept imobiliar
Drept penal
Drept al societăţilor


PRODUCŢIE


manufacturing-foreign-services

Pentru producători există o nevoie constantă de a cuceri noi pieţe de desfacere. Competiţia intensă generată de creşterea noilor puteri economice a dus la o erodare treptată a marjelor. Această situaţie constrânge producătorii să inoveze în mod constant, comunicând totodată clienţilor ce anume face ca produsele şi tehnologiile lor să fie mai diferite şi mai bune decât cele ale concurenţei.

Experienţa noastră de traducere în domeniul de producţie se extinde în următoarele domenii:

Brevete
Ambalare şi etichetare
Contracte comerciale
Manuale de utilizare
Manuale de procese şi proceduri
Materiale de marketing
Proceduri standard de operare (SOP)
Specificaţii tehnice


MEDIA ŞI DIVERTISMENT


media-foreign-services

Consumul de conţinut media şi de divertisment creşte în mod exponenţial, iar numărul persoanelor capabile să acceseze şi să cumpere aceste produse creşte pe zi ce trece. Există imense oportunităţi care trebuie cultivate în mod rapid datorită circuitului scurt de viaţă al produselor din acest sector. Într-un mediu atât de competitiv, reputaţia este bunul cel mai important al unei companii. Traduceri rapide, exacte şi fiabile reprezintă un must: suntem atât de convinşi de aceasta, încât a devenit motto-ul nostru.

Exemple de documente pe care le traducem în acest domeniu sunt:

Campanii publicitare
Comunicate de presă
Materiale de marketing
Materiale video şi audio
Ştiri şi reportaje
Site-uri web


ORGANIZAŢII RELIGIOASE


religious-foreign-services

Reţeaua organizaţiilor şi a instituţiilor religioase se extinde în întreaga lume şi include biserici, temple, mănăstiri, moschei şi alte locuri de cult. O prezenţă globală înseamnă că putem furniza documente în alte limbi pentru scopuri spirituale, scopuri educative şi motive comunitare. Traducătorii noştri au o foarte bună cunoaştere a materiilor religioase în toate nuanţele pe care le implică.

Oferim servicii de traducere a textelor religioase printre care:

Campanii de strângere de fonduri
Cărţi şi manuscrise
Materiale de cult religios
Buletine informative
Site-uri web şi bloguri
Texte sfinte


RESTAURANTE, ALIMENTE ŞI BĂUTURI


restaurants-foreign-services

Gastronomia variază de la ţară la ţară şi de multe ori de la o regiune la alta. Din punctul de vedere al unui client este frustrant să se aşeze la o masă într-un restaurant şi să se simtă complet pierdut în faţa unei liste de bucate necunoscute. O traducere incomprehensibilă şi superficială a meniului va crea o impresie proastă şi clienţii dumneavoastră vor avea impresia că nu sunteţi de încredere. De asemenea, înainte ca bucatele să ajungă pe masă, există numeroase documente şi certificate care urmează să fie prezentate pentru provenienţa produselor, ingredientele folosite, certificările şi calificările profesionale ale angajaţilor şi multe altele.

Traducerile noastre în industria alimentară acoperă un număr vast de activităţi şi materiale:

Echipamente pentru restaurante
Diagrame pentru prepararea alimentelor
Liste şi proceduri de curăţare
Cărţi de bucate
Liste de control al sănătăţii şi al siguranţei alimentare
Meniuri şi descrieri ale alimentelor


TRANSPORT


maritime-foreign-services

Datorită globalizării şi a numărului tot mai mare de achiziţii on-line sectorul transporturilor se confruntă cu o perioadă de creştere puternică. Această creştere înseamnă că din ce în ce mai multe bunuri şi servicii sunt schimbate între ţări şi continente. Pentru a rămâne competitivi, operatorii din domeniul transporturilor trebuie să ştie cum să abordeze partenerii de afaceri atât naţionali, cât şi internaţionali.

Din aceste motive, multe companii de transport investesc în traducerea exactă a:

Cataloagelor şi broşurilor
Cursurilor de formare şi materiale de e-learning
Documentelor şi rapoartelor juridice
Instrucţiunilor pentru transportatorii străini şi şoferii lor
Poliţelor de asigurare
Serviciilor de logistică


SPORT ŞI TIMP LIBER


Tourism-foreign-services

De-a lungul secolului trecut, sporturile s-au dezvoltat de la un mod de a petrece timpul liber la un sector profesional în continuă expansiune. Jucătorii, echipele şi evenimentele sportive trebuie comercializate în mod inteligent şi cu pasiune pentru a putea exploata pe deplin potenţialul lor. Suporterii sunt constant în căutarea celor mai recente ştiri despre stelele sportului; pasionaţii de sport sunt mereu dornici să cunoască noi detalii tehnice despre produsele pe care le cumpără şi despre subiectele care îi pasionează. După ce aţi creat cu atenţie conţinutul informativ, relevant şi unic pentru a diferenţia produsele dumneavoastră de cele ale concurenţei, de ce să dezamăgiţi suporterii şi clienţii cu o traducere de proastă calitate?

Avem experienţă în traducerea materialelor privind o gamă vastă de sporturi profesioniste, de amatori şi recreative printre care:

Accesorii/echipamente pentru sport şi fitness
Bloguri
Cursuri de formare şi fitness
Medicină sportivă
Sport şi jocuri în aer liber
Sport şi jocuri de interior


CĂLĂTORII ŞI TURISM


airlines-foreign-services

Călătoriile şi turismul sunt probabil în prezent sectoarele cele mai globalizate. A călători a devenit din ce în ce mai accesibil. Turiştii vin din toate colţurile lumii şi sunt mereu nerăbdători să viziteze locuri fermecătoare şi noi atracţii. Pe piaţă există atât de multe oferte atractive încât în calitate de companie aeriană, hotel, agenţie de închiriere de maşini sau agenţie de turism on-line, nu puteţi pierde ocazia de a transforma potenţialul dumneavoastră client într-un client efectiv. Contactarea potenţialilor voştri clienţi în limba lor preferată este modul cel mai eficient de a creşte în mod constant portofoliul dumneavoastră de clienţi.

Varietatea de materiale pe care le traducem referitoare la turism şi călătorii includ:

Contracte de închiriere şi de călătorie
Comunicate de presă şi articole
Evenimente turistice
Ghiduri şi broşuri de călătorie
Materiale publicitare şi de marketing
Poliţe de asigurare
Recenzii şi mărturii
Reviste ale companiilor aeriene
Site-uri web